Qadınlar sayti

» » Hicab müxtəlif dinlərdə və millətlərdə

Hicab müxtəlif dinlərdə və millətlərdə

Yazar: vusal, Tarix: 7-03-2015, 23:41
Ola bilsin bəzi insanlar güman etsinlər ki, hicab müqəddəs İslam dininə və bəzi ilahi dinlərə məxsusdur. Amma belə deyil, demək olar ki, dünyada bütün millətlərdə qadınlar hicablı olublar. Ola bilsin geyim forması fərqli olub, amma harada qadın olubsa, hicabı və örtüyü olub, çünki hicab qadının fitrəti ilə bağlıdır 
 
Qadının fitrəti və hicab
 
Həya və iffət qadında, qeyrət isə kişidə fitri bir hissdir. Qeyrətli Allah insanı yaradanda bu sifətləri onun zatında qoymuşdur. Buna əsasən qadın fitri olaraq iffət və həyanı sevir və iffətin ziddinə olan çılpaqlığa nifrət edir. Amma hal-hazırda Allaha və qiyamət gününə etiqadın zəifliyi nəticəsində qadınlar şeytana uyub günaha qərq olublar və bu günahların zülməti onların fitrət nurunun qarşısını alıbdır. Onlar fitrətləri əsasında yox, məhəbbətləri əsasında fikirləşib yaşıyırlar. ("Behhişti-cavanan”, səhifə: 278)
 
Qurani-kərimdə ilk insanların hicabı
 
Mübarək Əraf surəsinin 11-27-ci ayələrində və mübarək Taha surəsinin 116-123-cü ayələrində həzrət Adəm və Həvvanın dastanında deyilir ki, Həvvanın hicabı və örtüyü var idi, şeytana aldanmağı nəticəsində isə çılpaq qaldı.
İdn Abbasdan nəql olunan bir rəvayətdə belə deyilir: Adəm və Həvva çılpaq olandan sonra Allah onlara əmr etdi ki, bir çox zibh etsinlər. Sonra Həvva həzrət Adəmin köməyi ilə o qoçun yunundan bir uzun paltar Adəmə, bir köynək və bir baş örtüyü özünə toxudu. Bununla ilk insanların bədənləri örtüldü, hicablı oldular və hər ikisi hicabsızlığın xəcalətindən nicat tapdılar. ("Hicab dər İslam”, səhifə: 60)
 
Quranda hicab
 
Quranın müxtəlif ayələrində qadınların hicabına təkid göstərilib. O ayələrdən ikisinə işarə edirik:
Allah Quranda buyurur:
"Ey Peyğəmbər! Xanımlarına, qızlarına və möminlərin qadınlarına de:
"Üzün baş örtüklərini başlarına atsınlar ki, tanınmayıb əziyyət olunmasınlar (əgər indiyə qədər xəta və səhlənkarlıq etmisinizsə bilin ki), Allah həmişə bağışlayan və mehribandır”. (Əhzab ayə: 59)
Həmçinin Nur surəsinin 31- ci ayəsində də buna təkid olunur.
Amma bu məqalədə bizim məqsədimiz hicab məsələsin İslamdan qabaqkı dinlərdə və millətlərdə araşdırmaqdır.
 
İncildə hicab
 
İndiki məsihilərin əlində olan İncil həzrət İsanın (ə) şagirdləri tərəfindən yazılıb. Onun qadın hicabına məxsus hissələrinə işarə edirik:
Amma sən düzgün təlim, bəyənilmiş sözlər de ki, vüqarlı, ağıllı və ayıq qoca kişilər imanda, iffətdə və səbirdə doğru olsunlar. Həmçinin qoca qadınlar təqvalı olsunlar. Nə qeybət deyən olsunlar və nə də çox şərabın bəndəsi, bəlkə yaxşı təlim müəllimləri olub cavan qadınlara ağıl öyrətsinlər ki, ər və övlad sevən olsunlar, tədbirli, iffətli, evdar və yaxşı, ərlərinə tabe olsunlar ki, məbada Allah kəlamı müttəhim ola. (İncil-Rəsul risaləsi, ikinci fəsil: 1-8)
*Həmçinin qadınlar özlərini həya və pəhrizkarlıq libası ilə bəzəsinlər nəinki zülfləri ilə və qızıl mirvari və qimətli paltarlar ilə. (İncil-Pulis rəsulun əvvəlinci risaləsi yəmu tavusa ikinci fəsl fəqərə 1 və 9-15)
Sizə zahiri zinət olmaz, saç höyürmək qızıl taxmaq və paltar geyinmək, bəlkə batini qəlbi insanlıq qeyri fasid libasda, həlaş və aram ruh ki, Allah yanında qimətlidir. Ona görə bucür müqəddəs qadınlar keçmişdədə Allaha təvəkkül və özlərini zinətləndiriblər və ərlərindən itaət edirdilər Sara kimi ki, İbrahimə tabi idi. (İncil-Hut rus rəsul risaləsi üçüncü fəsl fəqərə 1-6)
 
Məsihi alimi Corci Zidanın hicab haqqında sözü


Əgər hicabdan məqsəd bədəni çadra, baş örtüyü, niqab və bu kimi şeylərdir. Bu İslamdan qabaq və hətta məsihin dinindən əvvəl olubdur və orta əsrlərə qədər avropoda hicab olubdur və indiyə qədər avropada hicabdan əlamət var. (tarix təməddün, cild 3 səhifə 63)
 
İki böyük məsihi aliminin hicab barədə sözü
 
Kilmint və Tirtulyan deyirlər:
Qadın gərək kamil şəkildə hicabda və örtüydə olsun, əlbəttə öz evində hicabsız ola bilər. Ona görə ki, hicab və örtüyü ki, geyinir gözlərin ona tərəf heyran olmasının qarşısın alır və bu vasitə ilə başqaları ona baxıb günaha düşməzlər.
(zən və azadi: səhifə 52)
 
Tövratda hicab
 
Yəhudilərin əlində olan indi ki, Tövratda qadınların hicabına və iffətinə təkid olubdur:
Tövrat Rifqə (Bətuilin qızı) barədə ki, naməhrəmlə qarşılaşır belə deyir:
Rifaqə gözlərini qaldırıb, İshaqı gördü və öz dəvəsindən endi və xadimdən soruşdu: bu kişi kimdir ki səhrada bizi qarşılamağa gəlir? Xadim dedi: mənim ağamdır. Sonra öz niqabını üzünə salıb özünü örtdü. (Tərat peydayış siffı 24 cü fəsl fəqərə 64 və 65)
 
Yəhudilərin hicabı barəsində Vil Durantın sözü
 
Orta əsrlərdə yəhudilər qadınlarına fəxrli paltarlar geyindirərdilər. Yəhudi qadınlara icazə verilmirdi baş açıq camaatın arasına çıxsınlar. Saçın və başın örtülməsi elə bir cinayət sayılırdı ki, boşanmağa səbəb olurdu o cümlədən yəhudilərin şəri qanunlarından biri də bu idi ki yəhudi kişi baş açıq xanımın yanında Allah dərgahına əl qaldırıb dua edə bilməzdi. (Tarix təməddün cild 12 səhifə 62)
 
Zərduşt şəriətində hicab
 
Zərduşt dinində möhtərəm qadınlar hicablı olublar. Möhtərəm İran qadınları öz heysiyyətlərini qorumaq və adi aşağa təbəqəli qadınlardan seçilmək üçün öz üzlərini və saçların örtərdilər.
(huquqı zən dər İslam və urupa: səhifə 7 və 5)
 
Brahman və Budduzimdə hicab
 
Brahmanlarda hicabın xüsusi yolu var idi və qadının evdən çıxmaq hüquqi yox idi və Brahman dinində məhrəm sayılan kişilərdən başqa heç bir kişinin o, qadını görmək və tanımaq haqqı yox idi. (əl islam vəl mərə, səhifə 9)
Buddizimdə də hicab Brahmanlar kimi olub və bu günə kimidə Brahman hicabının əsrlər hindlərin yanında qalıbdır. (əl İslam vəl mərə səhifə 9)
 
Keçmiş qalmış əşyaların üzərində hicab
 
Hicabın keçmiş insanların arasında olmağına dəlillərdən biridə qazıntılar nəticəsində tapılmış əşyalar və daşlardır ki, onların üzərində qadınların hicablı şəkilləri müşahidə olunur.
  
 Rüfət Məmmədov
 Shia.az İnformasiya Mərkəzinin Elmi Araşdırmalar Şöbəsi
Sayta qeydiyatsız daxil olmusuz.
Sayın ziyaretçimiz Qeydiyyatdan keç .

Şərhlər:

Şərh yaz
 • Online Məsləhətçi

  Ummul Qasim
  Ummul Qasim
  Bugün 13:44:08

  Səlamun aleyk.Zəhmət olmasa təqlid haqqında məlumat verərdiniz.Kimə və nə zaman təqlid etməliyik?
  Stat gətir
  Betul
  Betul
  Bugün 10:53:29

  Ummul Qasim,Aleyki salam Cavab Qadin Namazda üzünün dəstəmazda yuyulan hissəsini, əllərini biləyə
  qədər və ayaqlarının üstünü bükülən yerə qədər örtməsi lazım (vacib)
  deyildir. Ayətullahul-Üzma Seyyid Ruhullah Musəvi Xumeyni
  -----------------------------
  Ayətullahul-ÜzmaŞeyx Məkarim Şirazi ağaya görə vacib miqdarı bükməyi yəqin etməkdən ötrü ehtiyat budur ki biraz ətrafını örtsün
  Ayətullahul-Üzma Behcəti ağaya görə ayağın altı əlin içidə ehtiyata görə görünməsin

  ------------------------------
  Qadın namaz halında bütün bədənini, hətta başınıvə saçını da örtməlidir. Müstəhəbb ehtiyat budur ki, ayağının altını da örtsün. Lakin üzünün dəstəmazda yuyulan hissəsini, əllərini biləyəqədər və ayaqlarının üstünü bükülən yerə qədər örtməsi lazım (vacib)deyildir. Ancaq vacib olan qədəri örtdüyünə xatircəm olması üçün,üzünün ətrafından bir qədəri, biləkdən və ayağının bükülən yerindənbir qədər aşağını da örtməlidirAyətullah əl-uzma Vəhid Xorasani
  ------------------------
  Ayətullahul-ÜzmaSeyyid Əli Sistani
  Qadin Namazda üzünün dəstəmazda yuyulan hissəsini, əllərini biləyə
  qədər və ayaqlarının üstünü bükülən yerə qədər örtməsi lazım (vacib)
  deyildir Amma Qadin yalniz özü görəcəyi bir formada bədənini örtsə işkallıdır


  Stat gətir
  Betul
  Betul
  Bugün 10:23:58

  nergiz, Cavab : Qadın naməhrəm kişini masaj edə bilməz !!!
  Stat gətir
  Ummul Qasim
  Ummul Qasim
  Bugün 04:49:15

  Səlamun aləyk.Qadın namaz qılarkən ayaqları görsənə bilər?
  Stat gətir
  nergiz
  nergiz
  Dünən 11:01:35

  massaj eden qadin kisi xesteleri massaj ede bilermi
  Stat gətir
  xanim Mesume
  xanim Mesume
  11 noyabr 2014

  Esmira, Əleyki salam Bildiyiniz kimi Muherrem ayi eziz Peygemberimiz (s) ciyerparesi Imam Eli (e) ve xanim Fatime (se) eziz ovladi Imam Huseyn (e) ve terefdarlarinin wehadete catdigi aydir Matem ayidir.bizler nece ki,oz dogmalarimizin yasinda berbezekden,wenlikden uzaq oluruqsa,bu ayda eyni hali qorusaq yaxwi olardi
  Stat gətir
  Esmira
  Esmira
  8 noyabr 2014

  Salam Məhərrəmlik ayındaa basha rəng qoymaq olarmı?
  Stat gətir

  Online məsləhətçiyə sualını yaz
     
  Hicridən miladiyə konvert
  Miladi Təqvimindən

  Hicri təqvimə konvert

  İL (məsələn, 1987)

  AY (məsələn, 01)
  GÜN (məsələn, 11)
  Hicri tarixinə
  Miladi tarixinə
  NƏTİCƏ
   
  Qurani kərim oxu
  
  html>